Onze manier van werken

Bij het bekappen en/of beslaan van een paard of pony staat dit dier uiteraard centraal. Het belangrijkste daarbij is dat het paard of de pony, tot de tijd dat hij weer beslagen of bekapt wordt, het werk dat van hem gevraagd wordt optimaal kan doen. Daarbij is vooral de voetas van groot belang. Het streven is de voetas recht te krijgen zodat het paard zo goed mogelijk en zo makkelijk mogelijk zijn werk kan doen zonder dat er kans op blessures is.

De basis van een goed beslag begint bij het goed bekappen van de hoeven.Zowel koud als warm beslag zijn bij ons mogelijk, en de kwaliteit van het beslag heeft mijns inziens niets te maken met koud of warm beslag. Het paard of pony is het beste gebaat bij een netjes passend vierkant beslag.

In geval van blessures gaan we in eerste instantie dan ook uit van zo’n beslag. Dit zal in veel gevallen afdoende zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan zijn er natuurlijk allerlei andere mogelijkheden om het één en ander op te lossen. Een goede samenwerking tussen klant, dierenarts en hoefsmid is dan heel belangrijk, waarbij uiteraard weer het paard centraal staat. De behandeling is natuurlijk afhankelijk van de blessure, maar samen met eventueel een dierenarts wordt het beste beslag voor uw paard aangemeten. Het is te veel om alle soorten kreupelheden en blessures hier te behandelen en uit te leggen, waarbij ook nog komt dat elk paard en elke situatie weer uniek is en op zich zelf staat. Voor meer informatie kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen via het contactformulier op de contact pagina van deze website.